முட்டை புரதம் மற்றும் கால்சியத்தின் நல்ல மூலமாகும். நாம் அனைவரும் இப்போது குளிர்சாதன பெட்டிகளில் முட்டை தட்டில் முட்டைகளை சேமித்து வருகிறோம். இருப்பினும், ஒரு புதிய ஆய்வின்படி, குளிர்சாதன பெட்டியில் முட்டைகளை சேமித்து வைப்பதால் அவை உண்ண ஆரோக்கியமற்றவை என தெரியவந்துள்ளது.

குளிர்ந்த வெப்பநிலையில் முட்டைகளை சேமித்து வைப்பதும், பின்னர் அவற்றை அறை வெப்பநிலையில் விட்டுவிடுவதும் ஒடுக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும், ஷெல்லில் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும், இது முட்டையிலும் பெறக்கூடும், இதனால் முட்டை ஆரோக்கியமற்றதாகிவிடும்.

அறை வெப்பநிலையில் முட்டைகள் சிறந்த முறையில் சேமிக்கப்படுகின்றன என்று நிபுணர்கள் தெரிவிகின்றனர்.

முட்டைகளை மிகவும் குளிரான வெப்பநிலையில் சேமிப்பது, அதாவது குளிர்சாதன பெட்டியில் வைப்பது அவற்றை சாப்பிட முடியாததாக மாற்றும்.

முட்டைகளை குளிர்சாதன பெட்டியில் வைத்திருப்பது முட்டை ஓடுகளில் பாக்டீரியா வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும். அவை முட்டையில் நுழைகிறது. இதன் விளைவாக அவை சாப்பிட முடியாதவையாக மாறுகிறது.

எனவே, பல ஆய்வுகளின்படி, முட்டைகளை அறை வெப்பநிலையில் வைத்து சாப்பிட பயன்படுத்துவது தான் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என தெரியவந்துள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here